Drva

Bukva - drvo za ogrev

SRB | 2350 kWh/m3| Gustina: 475 kg/prm | (za 0% vlage)

Bukva je tip drveta koji najbolje zadovoljava potrebe prosečnog domaćinstva za grejanje stambenog prostora. Zavisno od veličine prostora, izolacije, temperature i drugih uslova, godišnje  potrebe su u rasponu od 16.000 do 30.000 kWh. Sva naša drva u ponudi imaju sadržaj vlage ispod 25%,  a veličine cepanog drveta se kreću od 25 do 33 cm.

Naručite odmah!

Naručite

Detalji

Prosečna potreba  u toku jedne grejne sezone za male stambene jedinice kao što su kuće do 3 prostorije, iznosi oko 5  m3,  ta količina se povećava zavisnosti od prostorija i njihovog položaja, te za 5-6 prostorija već morate planirati do 10 m3 drveta za ogrev. Prilikom nabavke odrva za ogrev obračun se najčešće vrši po zapremini dok se za drvne brikete i pelete obračun vrši po težini. Goriva na bazi drveta su najčešće vrlo konkurentna u odnosu na ostale vrste goriva, posebno cenovno u odnosu na naftne derivate kao što su mazut i lož ulje.

Vreme isporuke

U Iskra Ogrevu omogućili smo hitnu dostavu drveta. Pozovite nas na naše kontakt telefone i zakažite termin koji vam odgovara za prijem. Takodje možete nas pozvati za ostale informacije i eventualne dodatne pogodnosti za firme.