U savremenim uslovima življenja, kada se akcenat stavlja na očuvanje životne sredine i održivi razvoj, goriva koja se proizvode iz biomase sve vise dobijaju na znacaju.

Korišćenje peleta, kao materijala za ogrev, ima višestruke prednosti, kako na očuvanje životne sredine, tako i zakorisnike.

Pelete je viskokokaloricno biogorivo koje se dobija od drveta, mlevenjem, sušenjem i presovanjem pod visokim pritiskom bez dodavanja aditiva.

Zbog svog oblika i veličine pelet omogućava automatski rad – punjenje gorionika i sagorevanje u pećima koje greju naše domove i poslovne objekte. U potpunosti ispunjava visoke ekološke standarde pri sagorevanju, čime poboljšava kvalitet života i ne ugrožava okolinu i prirodu.

Granule peleta su cilindričnog oblika čijim sagorevanjem nastaje svega  0.8 - 1% pepela.

Zbog oblika i veličine lako se transportuje, skladišti I jednostavno se pune ložišta peći.Iskorišćenost peleta je i do 98%.

Kilogram peleta može proizvesti oko pet kilovat sati toplotne energije.

Naša firma vrši isporuku peleta na adresu kupca. Usluga obuhvata i unošenje peleta u spremišta i skladišta, ako prilaz omogućava pristup vozilu i elektropaletaru.

Bavimo se isključivo prodajom najkvalitetnijeg peleta – pelet od bukve 100%.

 

Pelet, ugalj, stovarište uglja Iskra ogrev Pelet, ugalj, stovarište uglja Iskra ogrev Pelet, ugalj, stovarište uglja Iskra ogrev Pelet, ugalj, stovarište uglja Iskra ogrev Pelet, ugalj, stovarište uglja Iskra ogrev